WOG Mikro 1 jest krótkim kursem wspierającym przygotowanie do egzaminu (sprawdzianu kwalifikacyjnego) na studia magisterskie w SGH w zakresie mikroekonomii w module językowo-ogólnym.

Kurs zawiera 10 autorskich pytań tworzących propozycję sprawdzianu WOG. Przy każdym pytaniu istnieje możliwość wskazania odpowiedzi i uzyskania informacji zwrotnej o jej poprawności. Ponadto, do każdego z pytań testowych dołączone jest wideorozwiązanie, przedstawiające sposób uzyskania prawidłowej odpowiedzi.

SGH WOG Mikro 1